آداب زندگی

در مدارس مثل همین مدارس ما، حرف از علم‌آموزی هست. اما چه مقدار به یک نوجوان آداب زندگی یاد داده‌می‌شود؟ آن هم به‌صورت کلاسه و مدون! بحمد‌الله ما این افتخار را سالهاست داریم …