آسیا ۲۰۱۹

گزارش طنز از ویژه برنامه تفریحی ورزشی اعضای باشگاه دانش آموزی رویشهای انقلاب اسلامی اهواز