آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس

سال تحصیلی جدید با فرا رسیدن ماه مهر ، آغاز و دانش آموزان، با شور و نشاط در کلاسهای درس حاضر شدند.

به گزارش معاونت رسانه و روابط عمومی دبیرستان دوره اول پسرانه اقبال نخبگان، با آغاز سال تحصیلی 97-98 کلاسهای درس دانش آموزان با جدّیت و نشاط پیگیری شد و از همان زنگ نخست، تمامی پایه ها، آموزش و یادگیری توسط اساتید و دانش آموزان در دستور کار قرار گرفت. اساتید و کادر آموزشگاه، با جدّیت تمام نسبت به امر آموزش و پرورش دانش آموزان، به امر تربیت و تحصیل دانش آموزان توامان پرداخته اند.

کلاسها و مدرسه جدید شرایطی به مراتب مناسبتر، نسبت به مدرسه قبلی را دارا است، همچنین وسعت بیشترش، عاملی دیگر بر افزایش نشاط فرزندان ما شده است؛ به طوریکه تقریبا همه دانش آموزان و کادر آموزشگاه، از این تغییر خرسند بوده و این جابه جایی را در رشد روحیه و امر تحصیل دانش آموزان موثر می دانند.

شایان ذکر است که فرایند آماده سازی فضای مدرسه جدید، با کمک خود دانش آموزان مدرسه و به صورت جهادی صورت گرفت که  تا یک روز مانده به شروع سال تحصیلی، با حضور شبانه روزی عده ای از دانش آموزان پایه های هشتم و نهم ادامه و پایان یافت.