آموزش تخصصی

درس‌های تخصصی و عمومی، در مدرسه‌ی ما به‌صورت جداگانه مورد تدریس و مطالعه و ارزشیابی قرار می‌گیرد. زیست و شیمی و فیزیک ما جداگانه‌است و تاریخ و جغرافیای ما استقلال‌طلب!!!