اجرای طرح صبحگاه حسینی و قرائت زیارت عاشورا

برگزاری مراسم قرائت دسته جمعی زیارت عاشورا و صرف صبحانه وحدت، ویژه برنامه پرورشی دبیرستان در ماه محرم و صفر با حضور دانش آموزان ، اساتید، کادر اجرایی و مدیریت آموزشگاه

به گزارش معاونت رسانه و روابط عمومی دبیرستان اقبال نخبگان ، از ابتدای سال تحصیلی ، هر هفته،  در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ویژه برنامه صبحگاه حسینی، با محوریت قرائت دسته جمعی زیارت عاشورا، با حضور تمامی دانش آموزان و کادر آموزشگاه، در ماههای محرم و صفر برگزار می شود. این طرح، با استقبال و علاقه فطری دانش آموزان به حضرت سیدالشهدا، از رونق و صفای خاصی برخوردار است؛ آنچنان که دانش آموزان در ارتباطات خود با معاونین، این مطلب را متذکر می شوند که در روزهایی که مدرسه و تحصیل شان، با یاد اهل بیت آغاز می شود، از آرامش و دقت بیشتر و نیز فراگیری بهتری برخوردار است.