ارتباط مشاوره‌ای

وجود مربیانی باسابقه در راس کار تربیتی، موجب ایجاد حس اعتماد میان خانواده‌ها شده و این امر فضایی را به صورت روزانه جهت مشاوره‌تربیتی خانواده‌ها و فرزندان فراهم ساخته‌است.