اردوی تفریحی ، تربیتی اندیمشک تابستان سال۹۷

به جهت استقبال از اردوی اندیمشک ، دزفول امسال ، مستند کوتاهی از اردوی جذاب و ماندگار اندیمشک سال 97 تهیه شده که دیدن آن خالی از لطف نیست .
از جمله برنامه های این اردو که با شعار فصل عمل برگزار شد ، دیدن فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی 2018 ، شنا ، فوتبال ، جلسه تربیتی ، شب گَردی ، ساعت مطالعه و ثبت خاطرات بود .
.
.