اردوی نوروزی باشگاه رویشهای انقلاب اسلامی

اردوی نوروزی مدرسه اقبال نخبگان با حضور دانش‌آموزان مقاطع هفتم و هشتم این دبیرستان، به مقصد خرم‌آباد برگزار شد. شعار این اردو «فصل عمل» با هشتگ #مثل_سردار_سلیمانی بود.