اقامه نماز جماعت باشکوه ظهر وعصر به صورت روزانه

با آغاز سال تحصیلی، اقامه نمازهای باشکوه جماعت ظهر و عصر هم در مدرسه با حضور کادر آموزشگاه و جمع کثیری از دانش آموزان آغاز شد.

اقامه نماز جماعت، جدای از تکلیف، عاملی بسیار مهم و دارای اولویت در امر تربیت و حتی مباحث آموزشی است.

از نکات مثبت و قابل ذکر این برنامه، اقامه نماز توسط خود دانش آموزان است…