اولین جلسه از سلسله نشستهای آداب زندگی ویژه پایه های هفتم کلید خورد!

اولین جلسه از سلسله نشست های آداب زندگی، ویژه پایه های های هفتم با حضور حجت الاسلام قبیتی ، با شعار : زمانی برای حرف زدنِ فرزندانمان، زمانی برای حرف زدن با فرزندانمان برگزار شد…
جلسات آداب زندگی که در قالب کلاسی فوق برنامه برگزار می شود، فضایی نو، برای ایجاد گفتگوهای دوطرفه و هم صحبتی با بچه هاست. جلسه ای صمیمی جهت انتقال مفاهیم والای دین و مصداق سازی آنها در زندگی نوجوانان!
این جلسه یا کلاس آموزشی هیچ گاه تماماً رسمی اداره نمی شود، بلکه آنگونه که از شعار همین جلسه هم پیدا است، برای مخاطبین فضایی ایجاد می کند تا به راحتی نظرات خود را بیان کنند، اشکال بگیرند و یا حتی مطلبی را قبول نکنند. همه کادر آموزشگاه اذعان دارند که جلسات آداب زندگی، در امر تربیت نوجوانان و ایجاد گفتمان دینی حاکم بر مدرسه بسیار موثر و موفق بوده است؛ الحمدلله !

 

 

در ادامه شما را به دیدن تصاویری از این جلسه دعوت می کنیم: