برنامه بازی های جام فوتسال چلچراغ اعلام شد.

برنامه بازی‌های مسابقات فوتسال جام چلچراغ
ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران
اعلام شد.

زمان برگزاری مسابقات : پنجشنبه ۱۱ بهمن‌ماه