برگزاری کارگاهی کلاسهای تفکر و سبک زندگی

آنچه مربوط به معلمان است، این است که معلم عزیز بداند شغل او فقط تعلیم نیست؛ یا به تعبیرى فقط تعلیمِ مطالب کتاب و دانشِ در دست اجرا نیست. معلم، هم باید علم بدهد، هم باید روش تفکّر و کار تفکّر را بیاموزد، هم رفتار و اخلاق‌آموزى در کار او باشد.   مقام معظم رهبری ، ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

 

یکی از کلاسهای آموزشی مدارس که شاید در بعضی مدارس خیلی جدی گرفته نشود، کلاس تفکر و سبک زندگی است. اما ما معتقدیم که اصلی ترین ثمره های آموزش مدارس، آموزش شیوه تفکر صحیح به دانش آموز است. دانش آموز باید شیوه برخورد با مسائل و مشکلات و پیدا کردن راه حل را بیاموزد تا بتواند زندگی مطلوبی داشته باشد!