بر دامان بهشت ؛ جشن بزرگ خیابانی ولادت حضرت مادر

🇮-1f1f7; باشگاه دانش‌آموزی رویشهایانقلاب اسلامی برگزار می‌کند:

جشن شاد خیابانی ولادت‌حضرت‌فاطمه سلام الله علیها

با عنوان زیبای بر دامان بهشت

دوشنبه ۶ اسفندماه⏰

ساعت ۱۹:۱

خیابان ۸ پاداد