جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی چلچراغ

به گزارش معاونت رسانه باشگاه دانش آموزی رویشهای انقلاب اسلامی، جشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی چلچراغ ، ویژه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می گردد.

این جشنواره در دو بخش مسابقات فرهنگی و مسابقات ورزشی اجرا خواهد شد.

 

مسابقات فرهنگی جشنواره شامل:

مسابقات قران کریم در قالب مسابقه صوت و لحن جزء 30 قرآن کریم، ترتیل جزء 29 و 30، مفاهیم سوره لقمان، حفظ سوره حجرات و اذان

مسابقات هنری در قالب مسابقات خوشنویسی، نقاشی و عکاسی در دو بخش مفاهیم انقلابی و آزاد

مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب سلام بر ابراهیم، در دو سطح عادی و حرفه ای و دو بخش آزمون کتبی و شفاهی

و مسابقه ویژه ی موشکها آماده با موضوع طراحی موشکهای نمادین کاغذی

 

مسابقات ورزشی جشنواره شامل :

جام والیبال چلچراغ

جام فوتسال چلچراغ

طناب کشی

طناب زنی