جشنواره ها

یکی از عرصه‌های تربیتی فوق‌العاده‌ای که گاهی مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد، شرکت دادن نوجوانان در جشنواره‌ها و مسابقات متنوع علمی، فرهنگی، هنری و … است که ما به این مهم همواره توجه داریم.