جشن چهل سالگی انقلاب برگزار شد.

جشن چهل سالگی انقلاب با حضور اعضای باشگاه دانش آموزی رویش های انقلاب اسلامی و تعدادی از دانش آموزان مهمان از دبیرستان دهخدا در دبیرستان دوره دوم سرای حکمت برگزار شد.