دبیرستان پسرانه دوره دوم سرای حکمت

اهواز ، شریعتی ، خیابان کافی ، نبش محمدیان