رقابت علمی

یکی از برنامه‌های همیشگی ما برگزاری مسابقات و المپیادهای درسی است که باعث ایجاد رقابت سالم و مفید و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.