سرود شعر بیداری را در شبکه امید سیما ببینید!

برای اولین بار

اکران نماهنگ تولیدی سرود شعر بیداری

کاری از گروه سرود رویشهای انقلاب اسلامی

وابسته به مرکز فرهنگی عصرظهور

از #شبکه_امید سیمای جمهوری اسلامی

همزمان با ویژه برنامه 13 آبان