سه شنبه های مهدوی

اولین تجمع دانش‌آموزی

سلسله نشستهای #سه‌شنبه‌های_مهدوی

سه‌شنبه ساعت ۱۷:۳۰? دبیرستان سرای‌حکمت

ویژه پایه‌های #هشتم الی #یازدهم