فصل ادب

سلسله‌نشست‌های خانواده و مربی فصل‌ادب، حدود سه سالی هست که باهدف تبادل محتوا و یک‌پارچه‌سازی شیوه‌ی تربیتی والدین و مربیان مجموعه برگزار می‌شود.