فصل عمل

فصل عمل، نوبت به چالش کشیدن تمام آموزش‌هایی‌است که نوجوان در مدرسه و مجموعه دیده‌است. در اردوهایی که هرساله در چندین نوبت برگزار می‌شود. خرم‌آباد، اندیمشک، قم، زیارت مشهدالرضا و …