قسمت دوم مصاحبه حجت الاسلام قبیتی با فریاد خوزستان

قسمت دوم

کادر و معلمانی که در این مدرارس فعالیت می کنند ، همه باید با نیت_تغییر بیایند . کاری که ما انجام می دهیم مسائلی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده ؛ البته ادعا نمی کنیم کامل انجام دادیم . می گوئیم دو قدم جلو آمدیم.

نیروهایی که با ما همکاری می کنند راههای ارتباط گیری با دانش آموز را بلد هستند . سن اکثر همکاران ، پائین تر از 35 سال است. همفکری ، همدلی ، دلسوزی و تلاش بی وقفه از شاخصهای اصلی انتخاب معلمان ماست .

در مدارس ما اساس نگاهِ ما ، تربیت است . تربیت ، محور و مقدم است. البته برخی فکر می کنند ما کار علمی انجام نمی دهیم . نه این غلط است . اولاً قرآن می فرماید اول و اصل تزکیه است . « یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» در قرآن یعنی تربیت بعنوان روح حاکم بر محیط مدرسه باشد و تحصیل ذیل تربیت باشد . اگر تربیت درست شد حال بچه ها خوب میشود آن موقع تحصیل هم درست می شود .

قسمت اول مصاحبه را اینجا بخوانید