قوانین و کاپیتانهای مسابقات طناب کشی چلچراغ مشخص شد!

اخبار مسابقات چلچراغ
? قوانین و کاپیتان‌های مسابقات طناب‌کشی چلچراغ مشخص شد:


کاپیتان‌ها:
ابوالفضل آقایی : تیم ادب

حافظ ستیه : تیم تلاش

شهریار عنایتی : تیم صبر

سروش جعفر‌نیا : تیم توکل پویا قناد : تیم دوستی‌ها

سیدمصطفی سیدعطار: تیم جهاد

کریم شاهین : تیم مقاومت

علی شکرالهی : تیم ایثار? قوانین :
● تیم‌های پایه نهم متشکل از ۶ نفر

تیم‌های پایه هشتم متشکل از ۸ نفر

تیم‌های پایه هفتم متشکل ار ۱۰ نفر

■هر مسابقه بین دو تیم ، سه بار برگزار می‌شود.