مربیان شایسته

یکی از اصول مهم برای ما انتخاب همکاران توانمند ، متعهّد و دلسوز است که هم آموزش را در سطح بالا ارائه کنند و هم بتوانند الگوهای خوبی برای دانش‌آموزان باشند.