ویژه برنامه های چلچراغی دبیرستان دوره دوم سرای حکمت اعلام شد.

مسابقات ورزشی و هنری ، ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دبیرستان دوره دوم سرای حمکمت، برای اعضای باشگاه دانش آموزی رویشهای انقلاب اسلامی برگزار می شود.