ببینیم : نظرات دانش آموزان و اعضای باشگاه دانش آموزی رویش ها درباره اکران تخصصی فیلم تنگه ابوقریب