گزارش تصویری از اولین روز مسابقات چلچراغ : جام والیبال

گزارش تصویری از اولین روزجشنواره مسابقات فرهنگی ورزشی چلچراغ
?-1f1f7; ویژه‌ چهل سالگی انقلاب اسلامی
? مسابقات والیبال جام چلچراغ
? سه‌شنبه، ۹ بهمن‌ماه