گزارش تصویری از دورهمی شبانه ویژه پایه های هفتم

روز گذشته، ویژه برنامه دورهمی، ویژه اعضای پایه هفتم باشگاه دانش آموزی رویشهای انقلاب اسلامی در دبیرستان دوره اول اقبال نخبگان برگزار شد.