گروه سرود رویشهای انقلاب ، عضو جدیدمی پذیرد.

#ویژه_هفتمی_ها?

 

تست عضویت در “گروه سرود رویش های انقلاب اسلامی”?

آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در تست: فقط روز دوشنبه

زمان تست؛ روز سه شنبه می باشد.


✅داوطلبان باید برای تست، سبک شعر و متن آن را حفظ باشند!

 

متن شعر سرود سرباز حسینم


سربازم و سربازم در خط مقدم

مانند حضرت قاسم

میشورم بر دل ظالم

سریاز  حسینم سرباز حسینم

سرباز حسینم سرباز حسینم

میمانم و میمانم در راه ولایت

میجنگم و میجنگم با شور و حرارت

میترسد لشکر دشمن

از قدرت ایمان من

سرباز حسینم سرباز حسینم

سرباز حسینم سرباز حسینم

سربازم و سربازم در خط مقدم

مانند حضرت قاسم

میشورم بر دل ظالم

سرباز حسینم سرباز حسینم

چون کوهم و چون کوهم

مانند دماوند

من سجده نخواهم کرد

جز پیش خداوند

تا صبح ظهور فردا

میجنگم با آمریکا

سرباز حسینم سرباز حسینم

سربازم و سربازم در خط مقدم

مانند حضرت قاسم

میشورم بر دل ظالم

سرباز حسینم سرباز حسینم

پیروز و پیروزم

در جنگ فلسطین

بیزارم و بیزارم از دشمن بی دین

تا آزادی مظلومان

میجنگم تا پای جان

سرباز حسینم سرباز حسینم سرباز حسینم

سربازم و سربازم در خط مقدم

مانند حضرت قاسم میشورم بر دل ظالم

سرباز حسینم سرباز حسینم

بیدارم و بیدارم تا صبح شهادت

با قدرت و باعزت تا روز قیامت

باشد فریادم هر دم

فرزند روح الله ام سرباز حسینم

سرباز حسینم سرباز حسینم

سربازم و سربازم در خط مقدم

سربازم و سربازم در خط مقدم

مانند حضرت قاسم میشورم بر دل ظالم

سریاز  حسینم سرباز حسین

سرباز حسینم سرباز حسینم